ARSİYAN YAYLASI BOĞA GÖLÜ

İlçenin kuzeyinde tahmini 40km mesafede, alabalığı ile ünlü bir göldür. Arsiyan Yaylası’ndadır.

Göl efsanesiyle anılır. Efsaneye göre; Boğa Gölü’nün kenarında hayvanlarını otlatan adamın boğası böğürmüş. Su boğası gölden çıkmış ve boğalar güreşmişler. Su boğası diğerini yenmiş. Sahibi boğasının yenildiğine çok üzülmüş. Öcünü almak için boğasına, uçları çok ince olan takma boynuzlar yapmış. Bir müddet boğasını besledikten sonra tekrar gölün kenarına gitmiş. Göl kenarına gelen boğanın böğürmesini duyan su boğası gölden çıkmış ve tekrar güreşmişler. Polat boynuzlu boğanın ince uçlu takma boynuzları su boğasının kafasında yaralar açmış. Su boğası, canı yandığından kaçmak zorunda kalmış. Ağır yaralanan boğanın göle girmesi ile göl kana bulanmış. Bugün, gölün içindeki kırmızı taş ve toprağın su yüzüne aksettirmiş olduğu yol şeklindeki bir kırmızılığın, boğadan kalan kan lekelerinin izi olduğuna inanılmaktadır.

Çevresinde irili ufaklı göller mevcuttur.