ARSİYAN YAYLASI YÜZEN ADALAR

İtalya’da 1671’den beri bilinenyüzen adalar, Türkiye’de 2000’liyıllarda tanınmaya başlamış veo günden bu yana bilim dünyasının ve doğa severlerin ilgi odağı olmuştur. Yüzen adaların sayısının önümüzdeki yıllarda yapılacakaraştırmalarla daha da artacağı düşünülmektedir.Yüzen adalar, keçeye benzeyenve saz gibi birbirini tutan bitkilerin, sudan daha az yoğun bir karakütlesi oluşturmasıyla meydana gelmektedir. Birbirine tutunanbu bitkiler, suyun üstünde salgibi yüzmeye başladıktan sonra üzerinde bitki, hatta ağaç yetişebilmektedir.Rüzgârın estiği yönedoğru yer değiştiren bu adalar,büyüklüklerine göre sırıkla da itilebilmektedir.Yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye’nin bir yüzen ada cenneti olduğu anlaşılmıştır.

Ülkemizde,keşfedilmeyi bekleyen yüzlerce yüzen adanın dışında, kayıt altına alınmış 100’den fazla yüzen ada vardır. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, Rize’de ve Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Arsiyan yaylasında 12, Kaçkar Dağları’nda 24 olmak üzere toplam 36 yüzen ada bulunarak tescillenmiştir. Yüzen adaların, bir arada en çok bulunduğu yer ise Artvin’in Şavşat ilçesi’dir. Sedava Gölü üzerinde, büyüklükleri 20 – 150 m2 arasında değişen 8,Muasıl Gölü’nde 2, Posta Gölü’nde ise 2 adet yüzen ada mevcuttur.